Daily Archives: Tháng Năm 2, 2013

Trung Tá CSQG Nguyễn văn Long: Bảo Quốc Cong Thần

           Trung Tá Nguyễn Văn Long: Bảo Quốc công thần                                                Kính mời quý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thơ Thanh Hoàng_ Mừng Tao Ngộ

Khi hoàn tất layout cho Tập San Hội Ngộ K1 2013 thì bạn Thanh Hoàng gởi đến cho chúng bài thơ Mừng Tao Ngộ. Bài thơ rất có ý nghĩa nhắc nhở anh chị em chúng ta hảy mau mau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ