Daily Archives: Tháng Năm 21, 2013

Bạn ta Vỏ Thành Tâm

Các bạn ơi,  mấy hôm trước chúng tôi chỉ có hình như thế nầy của Tâm lúc đang bệnh nặng và hình nầy đã được layout vào các trang Album K1 Hội Ngộ Hè 2013.   Hôm nay được tin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Thơ Nguyễn Hoài Ân_ Tuổi Trẻ Việt Nam

Hình ảnh | Posted on by