Daily Archives: Tháng Mười Hai 6, 2013

Bản tin về Vỏ Hảo

Bản tin về Vỏ Hảo. Vỏ Hảo sinh ngày 20.4.1945 Cưu SVSQ Khóa 1 Học Viện CSQG VNCH Khi ra trường được thuyên chuyển về Khối CSDC, sau đó có thời gian làm Đại Đội Trưởng CSDC Cam Ranh. Mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | 1 bình luận

K2 Chia Buồn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K2 Chia Buồn

Tin Buồn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn