Daily Archives: Tháng Mười Hai 20, 2013

Đố Vui Mùa Giáng Sinh

Nhân mùa Giáng Sinh năm nay, CNN có tổ chức dự thi cho một số  Santa ở khắp các Châu lục. Bạn nào nói đúng cả 10 thì sẽ được tăng một DVD nhạc Xuân do mình làm. Chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đố Vui Mùa Giáng Sinh