Daily Archives: Tháng Năm 18, 2014

Tin Buồn K1 Lê Văn Hướng vừa qua đời

    BAN ĐẠI DIỆN K1 HỌC VIỆN CSQG Vô cùng thương tiếc báo tin đến quý Niên Trưởng và các bạn đồng môn K1 HVCSQG và qúy thân hữu:         Cựu SVSQ K1 LÊ VĂN HƯỚNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn K1 Lê Văn Hướng vừa qua đời