Daily Archives: Tháng Năm 27, 2014

Điếu Văn Cho Lê Văn Hướng

ĐIẾU VĂN CHO LÊ VĂN HƯỚNG Thưa chị Hướng cùng các cháu và toàn thể tang quyến, Thưa tất cả thân bằng quyến thuộc và quý quan khách hiện diện nơi đây. Trước hết, tôi xin thay mặt cho các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Điếu Văn Cho Lê Văn Hướng