Monthly Archives: Tháng Năm 2014

Lời Tâm Sự của Cóc Chầu Rìa

****Lời tâm sự của Cóc Chầu Rìa : Xin cảm ơn các Lão Cóc qua các bài họa, dành cho CCR tình cảm bằng hữu tri kỷ. Ngoài những bài mang tính thời sự 30-4-75, các bài khác đều cảm ứng từ câu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lời Tâm Sự của Cóc Chầu Rìa

Thơ Đường Cóc số 26

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Đường Cóc số 26

Mừng Sinh Nhật Tháng Năm

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Mừng Sinh Nhật Tháng Năm