Thơ Trần Pháp

TP

Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Thơ Trần Pháp

 1. Vằng Vặc Tình Thân
  Ngày tháng mùa đông tiết lạnh lùng
  Mây mờ dăng mắc cả không trung
  Chim bay đi cây cành trơ trọi
  Gío lùa về sương khói mịt mùng
  Trông vời chốn cũ vết loang bạc
  Ngóng mái hiên xưa áng tơ chùng
  Xứ lạ quê người thân lưu lạc
  Làm sao tìm lại chút hành tung
  Làm sao tìm lại chút hành tung
  Biết ai hòa điệu nổi niềm chung
  Điểm mặt tương phùng lòng bảo dạ
  Vòng tay nhân thế vẫn bao dung
  VẶNG VẶC SẮC MÀU TÌNH THÂN HỬU
  Yêu thương trang trãi mãi không cùng
  Yêu thương trang trải mãi không cùng
  Thuyền nan gác mái dặm ngàn trùng
  Xuân tình xin mượn hình loan phượng
  Trường thọ mong có bóng ngô tùng
  Gíáng sinh cầu chúc xin cầu chúc
  Dồng môn HV Nguyễn Phiến

Đã đóng bình luận.