Daily Archives: Tháng Sáu 22, 2015

Công Ôn Sinh Thành_ Thơ TPK

      Tạ ơn cốt nhục sinh thành Nuôi con khôn lớn học hành chăm lo Ba qua khuất nẽo chuyến đò Bỏ con với nỗi cam go cõi trần Tuổi đời mười sáu trăng tròn Học chưa thành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ