Công Ôn Sinh Thành_ Thơ TPK

image001

      Tạ ơn cốt nhục sinh thành
Nuôi con khôn lớn học hành chăm lo
Ba qua khuất nẽo chuyến đò
Bỏ con với nỗi cam go cõi trần
Tuổi đời mười sáu trăng tròn
Học chưa thành đạt muôn phần khó khăn
Nhớ lời ba mãi khuyên răn
Đạo đức rèn luyện,học văn chuyên cần
Làm người nặng nhẹ đôi phần
Chữ trung chữ hiếu mười phân vẹn mười
Lớn lên con gắng nên người
Tình nhà nợ nước con thời hai vai
Giang sơn lỗi phận làm trai
Tháng tư gãy súng u hoài Miền Nam
Nước mất cũng có phần con
Để cho quỷ dữ ác gian dập vùi
Ngày đêm luốn những ngậm ngùi
Chữ trung không trọn hiếu thì không xong
Buồn vươn mây khói trong lòng
Công cha trĩu nặng con không báo đền
Nguyện xin cao cả ơn trên
Cho ba thanh thản ở bên nước trời.

  Tống Phước Kiên
Ngày từ phụ 2015

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.