Daily Archives: Tháng Mười 23, 2016

Võ Đăng Ngọc thăm Minnesota

Võ Đăng Ngọc thăm Minnesota Vào trung tuần tháng 10-2016, K1 Võ Đăng Ngọc cùng bà xã đã từ Nam California làm một chuyến viễn du về miền Đông nước Mỹ để vừa du lịch và thăm gặp bạn bè. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Võ Đăng Ngọc thăm Minnesota