Võ Đăng Ngọc thăm Minnesota

Võ Đăng Ngọc thăm Minnesota

Vào trung tuần tháng 10-2016, K1 Võ Đăng Ngọc cùng bà xã đã từ Nam California làm một chuyến viễn du về miền Đông nước Mỹ để vừa du lịch và thăm gặp bạn bè. Trên đường viễn du, hai bạn đã ghé lại tiểu bang Minnesota gặp một số bạn bè K1 tại đây. Dưới đây là một vài hình ảnh do K1 Tôn Thất Biên ở MN gởi cho CNN:

img_0416

img_0420ngoc-nam-mnimg_0419

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.