Mời xem phòng triển lãm

Mời các bạn xem phòng triển lãm hình của mình trên Face book. Họ làm cho mình chứ không phải mình thực hiện được đâu. Bạn nào có FB, vào apply xong họ sẽ làm cho bạn nếu bạn có post hình trong FB của bạn. Chúc vui

hinh-vinh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.