Tiệc sau Lễ Tạ Ơn

Tiệc sau Lễ Tạ Ơn

Trưa ngày Thứ Bảy 25/11/2017, nhân dịp sau Lễ Tạ Ơn (After Thanksgiving Day) 2 ngày, K1 Nguyễn Trọng Trí đã có một buổi tiệc nhẹ khoản đãi một số bạn K1 và thân hữu các Khóa bạn tại tư gia của bạn ở Little Saigon, Nam CA. Buổi tiệc cũng có sự hiện diện của các NT Trần Quan An, Phan Trung Chánh và nhị vị phu nhân. Vì phó nhòm K1 Võ Thiệu bận việc riêng nên không đến ghi hình; chỉ có một ít hình ghi lại bằng cell phone xin gởi đến các bạn xem:

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.