Daily Archives: Tháng Hai 12, 2018

Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho K1 Phan Hữu Ngọc

Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho K1 Phan Hữu Ngọc Tường thuật của K1 Đinh Văn Hạp (SJ): Chiều nay thứ bảy 10/2/18, vào lúc 4giờ chiều, tại nhà quàn Oak Hill, San Jose, Bắc CA, đại gia đình LL/CSQG/ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ