Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho K1 Phan Hữu Ngọc

Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho K1 Phan Hữu Ngọc

Tường thuật của K1 Đinh Văn Hạp (SJ): Chiều nay thứ bảy 10/2/18, vào lúc 4giờ chiều, tại nhà quàn Oak Hill, San Jose, Bắc CA, đại gia đình LL/CSQG/ Bắc CA gồm có:    Hội AH/CSQG/BAC/CA + Hội AH/HV/CSQG/BAC.CA + Qũy TT/CSQG/và Thân Hữu đã tiến hành Lễ phủ Quốc kỳ VNCH trên linh cữu CH/ PHAN HỮU NGỌC,  cựu SV/SQ Khoá 1 HV/CSQG/VNCH, và chia buồn cùng Tang quyến.

         – Điều hợp chương trinh: K3 Thái văn Hòa, Chủ tịch HĐ/QT/QTT/CQGG/và TH.

         – Sỹ quan Quân lễ:  K2 Nguyên ngọc Thụy, Trưởng ban ĐH/QTT

         – Toán phủ Quốc Kỳ do các cựu SV/SQ/Liên khóa HV phụ trách.

         Mở đầu, K1/Đinh văn Hạp, Đại diên  HAH/CSQG Bắc CA đã tuyên đọc tiểu sử  CH/Phan hữu Ngọc. Sau đó, K1/ Phan quang Nghiệp, Tổng Hội Phó /TH/CSQG/VNCH  đã đại diện Tổng Hội CSQG  chia buồn cùng Tang quyến,  và chuyển lời phân ưu của Đại tá Trần Minh Công, cựu VT/HV/CSQG; Trung tá  Trần Quan An &Th/tá Phan Tấn Ngưu, (Tổng hội CSQG/VNCH) và  Trưởng k1/ Nhữ đình Toán.

         Tiếp theo đó, K6/ Nguyễn tấn Lực, Chủ tịch/HAH/CSQG/Bắc CA & K8/ Hà Đình Huy/ Chủ tịch HAH/HV/CSQG & NT/ Nguyễn Đình Bá/ đại diện khóa 14 /Rạch Dừa và K2/ Nguyễn Ngọc Thụy & K3/ Thái văn Hòa  đã chia buồn cùng gia quyến,  nói về những đóng góp công sức của CH Phan Hữu Ngọc cho ngành CSQG/VNCH  trước năm 1975 cũng như sự phát triển của LL/CSQG và CĐ/VN/tại San Jose . Đặc biệt, K1/Nghiệp đã gợi  lại  những kỷ niệm  với k1/Ngọc thời chiến tranh, những năm tháng tù đày…!! đã chuyển tới các con, cháu của Ngọc nỗi tiếc thương của các bạn cùng khóa 1 qua những bài thơ trong trang web/k1 . Sau đó, K3/Thái văn Hòa /Chủ tịch/HĐ/QT/QTT, người đã 23 năm gần gũi , gắn bó với bạn Ngọc đã chuyển chi phiếu  trên $15,000 USD  đến con trai cua Ngọc và tâm tình thân thương,xúc động…..”Các con đã mất ….mẹ …! hôm nay lại mất cha…!! cả một đời mẹ cha đã sống đạo đức, gương mẫu thanh bạch, hy sinh…..vị tha vì các con…và cả tha nhân nữa….! Các cô chú, các bác cầu xin Đức Thế tôn tiếp dẫn hương linh ba con…….yên nghỉ  cõi An bình với mẹ của các con. Cầu mong các con vượt qua sự mất mát lớn lao này và ổn định cuộc sống……yêu thương đùm bọc nhau…!!

Một ít hình ảnh về tang lễ:

SAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.