Câu đối Tết của Toán Như

Hai câu đối  của Trưởng K1 Toán Như nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất nhớ đến Tết Mậu Thân:
“Mừng Xuân Mậu Tuất , tràn hy vọng
“Nhớ Tết Mậu Thân, ngập oán hờn”

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.