Bóng Người Xưa_ Thơ Nguyễn Phiến

Thưa các bạn. Cái PC của mình vừa turn up xong. nhưng cũng chưa hoàn hảo lắm vì những problem vẫn còn . Tuy vậy cũng xài tạm được. Sáng nay mình cài lại chương trình tiếng Việt với font thư pháp unicode.  Mình lấy bài thơ tình của Nguyễn Phiến lay out thử thấy OK, gởi các bạn xem nhé.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.