Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn

Đầu Xuân Mậu Tuất có vài cuộc hội ngộ anh em K1 tại Sai gòn. Nghe nói có Bữu Hồng và Trang Thiện Nhơn nữa nhưng chưa thấy post hình lên. Hy vọng một ngày rất gần tới đây toàn thể anh chị m K1 chúng ta sẽ có một ngày hội ngộ đông vui tai Sai Gon.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.