Daily Archives: Tháng Năm 12, 2018

NCV Hành Hương@ chùa Liên Hoa

Tiếp tục cuộc hành hương dài ngày, vừa qua 10/5/18, giám đốc CNN Thiện Tâm NCV đã cùng người bạn Chánh Minh tạm dừng chân tại chùa Liên Hoa (San Antonio/TX). Trong 3 ngày dừng chân tại đây, hai bạn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NCV Hành Hương@ chùa Liên Hoa

Quê Mẹ_Trần Pháp

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quê Mẹ_Trần Pháp

TÂM TƯ GỞI BẠN_Thơ Nguyễn Phiến

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÂM TƯ GỞI BẠN_Thơ Nguyễn Phiến

Người Đàn Bà Khác_Thơ dịch

NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC (The Other Woman, tác giả khuyết danh) Sau hăm mốt năm thành lập gia đình Tôi đã tìm ra một đường lối mới Ðể giữ cho lửa tình yêu ấm mãi Vừa mới đây tôi khởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Người Đàn Bà Khác_Thơ dịch

Con Cài Hoa Trắng_TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Con Cài Hoa Trắng_TPK