NCV Hành Hương@ chùa Liên Hoa

Tiếp tục cuộc hành hương dài ngày, vừa qua 10/5/18, giám đốc CNN Thiện Tâm NCV đã cùng người bạn Chánh Minh tạm dừng chân tại chùa Liên Hoa (San Antonio/TX). Trong 3 ngày dừng chân tại đây, hai bạn đã khắc họa được một vài chữ lưu niệm tại chùa rất đẹp, xin mời xem những hình do giám đốc CNN gởi về:

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.