Daily Archives: Tháng Mười 25, 2018

Nhân ngày đám giổ thứ 55 của cố TT NGÔ ĐÌNH DIỆM

Các bài họa không post lên CNN được, vì để dành cho báo Phượng Hoàng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhân ngày đám giổ thứ 55 của cố TT NGÔ ĐÌNH DIỆM