Daily Archives: Tháng Mười 30, 2018

Bài thơ “Gửi Bạn Già của Cóc Mít

          Họa 1:       NGUYÊN ĐỀ          Không mong cũng đến tuổi chiều tà          Hết thuở đèo bòng với nguyệt hoa          Tuổi tác chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài thơ “Gửi Bạn Già của Cóc Mít