Daily Archives: Tháng Mười 4, 2019

Thư Tổng Hội CSQG về ĐS Phượng Hoàng

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH (The Federation of South VietNam Police Associations) BAN BIÊN TẬP  ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 9565 Mc.FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683                                                                                   … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thư Tổng Hội CSQG về ĐS Phượng Hoàng

Lá Thư cuối cùng của TT Thiệu gởi TT Gerald Ford_St

LÁ THƯ CUỐI CÙNG CỦA TỔNG THỐNG  NGUYỄN VĂN THIỆU gởi cho TỔNG THỐNG GERALD FORD  Trong khi mất quân Đoàn I và quân Đoàn 2 vào tay bắc Việt, thì Hoa Kỳ cúp viện trợ, đồng thời, tìm cách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Lá Thư cuối cùng của TT Thiệu gởi TT Gerald Ford_St