Daily Archives: Tháng Mười 29, 2019

NGÔN SỬ_Vô danh (St)

NGÔN SỬ Hắn đem gia đình sang du lịch Paris. Khi hắn vừa tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa thì miền Nam thay đổi chế độ, và mọi người trở thành thất nghiệp. Hắn may mắn thừa hưởng một miếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NGÔN SỬ_Vô danh (St)

HERO hay ZERO?_Nguyen Hong Lam

Hero or Zero? Ngày này cách đây 60 năm, một nhát kiếm samurai vung lên làm thay đổi hoàn toàn lịch sử nước Nhật. Ngày 12/10/1960, nghị sĩ Inejiro Asanuma, người được xem như Thủ tướng Nhật Bản tương lai, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HERO hay ZERO?_Nguyen Hong Lam