Daily Archives: Tháng Hai 14, 2022

Happy Valentine – Còn Tôi Còn Bà (thơ cụ Ngô Bá Bàn)

Những vần thơ dành riêng cho các cụ cao niên tặng nhau nhân ngày “Tình Nhân” Valentine CÒN TÔI CÒN BÀ Mất gì thì mất bà ơi Xin trời đừng để còn tôi mất bà Hai ta tuy tuổi đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Happy Valentine – Còn Tôi Còn Bà (thơ cụ Ngô Bá Bàn)