Daily Archives: Tháng Hai 23, 2022

Bài học từ Titanic: Lòng Vị Tha (FB Hoàng Nguyên Vũ)

BÀI HỌC TỪ TITANIC: LÒNG VỊ THA Hoàng Nguyên Vũ Thuyền phó tàu Titanic tiết lộ bí mật vĩ đại giấu kín nửa đời người, phương Tây họ văn minh hơn chúng ta từ rất lâu! Đêm ngày 14/4/1912, một vụ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Bài học từ Titanic: Lòng Vị Tha (FB Hoàng Nguyên Vũ)