Nước Mỹ Xuân Về – Thơ TPK

NƯỚC MỸ XUÂN VỀ

332366527_1345172389638486_9012141338089901157_n

Xuân về trên đất Mỹ
Chẳng pháo nổ râm ran
Chẳng mâm đèn lễ bái
Chỉ nắng trãi tơ vàng
Mùa xuân về rất nhẹ
Chim ríu rít trên cành
Cây đâm chồi nẩy Lộc
Thảm cỏ lên màu xanh
Khắp nẻo đường đây đó
Hoa trổ sắc muôn màu
Trước nhà hoa đào nở
Khoe nụ thắm bên nhau
Bầu trời xanh thăm thẳm
Phấn hoa vàng khắp nơi
Khổ cho ai dị ứng
Mắt mũi ngứa quá trời
Chẳng cần ai mong đợi
Mùa xuân vẫn cứ về
Điểm tô cho trần thế
Mặc ai thích ai chê.

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.