Vĩnh Biệt K1 Lê Văn Hướng

Mời các bạn xem một số hình ảnh anh chị em K1 trong tang lễ K1 Lê Văn Hướng qua video ” Vĩnh Biệt K1 Lê Văn Hướng” dưới đây.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.