Daily Archives: Tháng Tám 9, 2014

Đường Cóc Số 35

  LỜI  TON  HÓT  của Cóc Chầu Rìa Sau một thời gian dài chay lạt, hôm nay các Lão Cóc được thưởng thức chút vị mặn do Lão Chát dọn mời. MC Thùy Dương hỏi Nam Lộc : ” Trừ 8 giờ khứ hồi, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đường Cóc Số 35