Daily Archives: Tháng Tám 31, 2014

Phan Quang Nghiệp Đổi Địa Chỉ

Anh Trưởng K có đề nghị  là chúng ta không nên đưa địa chỉ lên public. Chắc các bạn đã update email của  PQN hết rồi, nên CNN xin được xóa. Nếu bạn nào chưa update kịp thì xin email … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phan Quang Nghiệp Đổi Địa Chỉ