Daily Archives: Tháng Mười Một 7, 2014

Nhân Chuyến Hành Hương Thăm Gặp Các Bạn K1

Vừa rồi nhân chuyến hành hương thăm viếng các chùa ở Cali mình có dịp gặp một số bạn bè K1. Đáng lý hình đưa lên CNN lâu rồi, nhưng vừa về tới nhà thì có tin buồn từ gia đình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhân Chuyến Hành Hương Thăm Gặp Các Bạn K1