Daily Archives: Tháng Mười Một 10, 2014

Update_Lá Lành Đùm Lá Rách_K1 Tương Trợ Hà Thị Hạnh

Thân chuyển đến các bạn, Thư cám ơn của K1 Hà Thị Hạnh viết từ VN (thư không bỏ dấu, Toán bỏ dấu để cho các bạn dễ đọc): “Anh Toán thân mến, Thật vô cùng bàng hoàng và xúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Update_Lá Lành Đùm Lá Rách_K1 Tương Trợ Hà Thị Hạnh