Daily Archives: Tháng Mười Một 26, 2014

K1 Nguyễn văn Suốt và K1 Trẩn Ngọc Bửu

Thưa các bạn đồng môn K1. Sau khi anh chi em K1 chúng ta gom góp một ít tiền gởi giúp cho K1 Hà Thị Hạnh bị bệnh nan y ở Việt Nam.  Và nhờ mail thơ của K1 Trần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở K1 Nguyễn văn Suốt và K1 Trẩn Ngọc Bửu