Thơ Quốc Hận_ Thanh Hoàng & Lê Khanh

TỘI ÁC GIẶC HỒ

Tội ác giặc Hồ không thể tha,
Biết bao tang tóc khắp quê ta.
Chiếm vườn, chúng bảo xây đô thị,
Cướp đất, Cộng hô dựng lại nhà.
Độc-Lập: yếu hèn thờ Chệt Hán,
Tự-Do: hung hãn đánh Thầy Cha.
Bốn hai năm vẫn còn vương lệ,
Quốc Hận ! Đau lòng nước mắt sa ?!

LỆ-KHANH
(Quốc Hận thứ 42)

Mến họa:

XÚ DANH MUÔN THUỞ

Tặc Hồ ác quỷ quyết không tha
Muôn thuở danh hôi nước Việt ta
Cuốc mả, đào mồ phơi thể xác
Đập chùa, phá miếu hại quê nhà
Cương thường bại hoại chồng đâm vợ
Đạo đức suy đồi con nướng cha
Đã bốn mươi hai năm quá đủ 
Tháng tư đen đến ! Lệ châu sa !!!

THANH HOÀNG
(Tháng 4 đen 2017)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.