Trung Tá Long Đời Đời Sống Mãi_ Thơ Trần Pháp

Trung Tá Long Đời Đời Sống Mãi

Trung Tá Long, người hùng cảnh sát
Sống thanh liêm, chết thật kiên cường
Suốt đời người phục vụ quê hương
Khi chính biến tìm gươm tuẫn tiết

Vẫn giữ lấy tinh thần tuấn kiệt
Vẫn ung dung vó ngựa y bào
Bầu trời Nam tắt một vì sao
Bên tượng đá anh thành tử sĩ

Dù chào biệt nước non yêu quý
Thương quốc gia điêu đứng ngả nghiêng
Đồng đội anh lâm cảnh xích xiềng
Đám tang anh lạnh lùng nghi thức

Nay chiến hữu lưu vong Mỹ quốc
Xin nghiêng mình đốt nén nhang tâm
Tôn vinh anh một đấng anh hùng
Trung Tá Long…đời đời sống mãi…

Trần Pháp

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.