Daily Archives: Tháng Sáu 16, 2017

Mừng Sinh Nhật 75 tuổi_Tống Phước Kiên

SINH NHẬT BẢY LĂM Tạ ơn Trời cho sống thêm một tuổi Để nhìn xem con cháu trổ hương hoa Mơ ước sao, cuộc sống được an hòa Cho nhân thế trải ngàn hoa tươi thắm. Ngoảnh nhìn lại đời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ