Daily Archives: Tháng Sáu 27, 2017

Mừng Sinh Nhật Giám Đốc CNN 75t

Mừng Sinh Nhật Giám Đốc CNN 75t Mặc dù đang ở VN, nhưng giám đốc CNN_NCV aka Thiện Tâm vẫn được người thân và bè bạn tại quê nhà tổ chức mừng sinh nhật cho anh 75 tuổi, Nhân dịp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ