Daily Archives: Tháng Sáu 21, 2017

Công Cha như núi Thái Sơn_Lê Phương Lan

* Thân tặng các bậc làm cha, thương tặng anh và các con, kính dâng bố – người cha thân thương nhất đời con – “ Lễ mẹ vừa qua,  lễ cha đã đến”. Tại đất nước chúng ta đang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ