Daily Archives: Tháng Tám 3, 2017

Yes, I Can_YouTube

Xem để khâm phục nghị lực phi thường của những người khuyết tật:

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ