Daily Archives: Tháng Tám 30, 2017

Huế Xưa_ LHN Cẫm Y trình bày

Chào Mừng Ngày Hội Ngộ K1  9, 10/9/2017 tai San Jose, mời các bạn thưởng thức ca khúc Huế Xưa của ” Nghĩa Lựu Đạn” với tiếng 100% Huế K1 Cẫm Y

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

Danh Sách Các Bạn Tham Gia Tour Du Lich

Dưới đây là danh sách  các bạn tham gia Tour 17 dặm đường tình. có tất cả 54 người. Nhờ quý bạn xem lại có thiếu ai không.

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ