Daily Archives: Tháng Tám 15, 2017

Danh Sách Đồng Môn K1 Về Dự Hội Ngộ Hè 2017

Thưa các bạn, BTC Hội Ngộ K1 Hè 2017 đã họp tổng kết vào hôm thứ Bảy 12/8/ vừa qua và cho biết có tất cả 102 bạn đồng môn K1 và gia đình đã ghi tên tham dự (không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Thẻ