Daily Archives: Tháng Tư 3, 2018

Thơ Quốc Hận của NP_ Một Nén Hương Lòng

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ

PPS Áo Lụa Vàng_ Bạn của ĐV Hạp

Vinh thân. Liên Phạm bút Hiệu MâyTần àa ban hoc trường làng với mình. Ông Nội hắn là bạn với Ông Nội mình. Ba hắn là bạn với Ba mình,. Bạn Ba đời . . .!  Một tí xíu nữa…mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ