Daily Archives: Tháng Tư 5, 2018

THơ Xướng Hoạ: Tháng Tư Đen

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở THơ Xướng Hoạ: Tháng Tư Đen

Tin vui từ Houston TX: Họp mặt K1 2018

Các bạn K1 thân mến, Tôi vừa nhận được điện thoại của K1 Lê Phát Minh nói chuyện v/v tổ chức Mọp Mặt K1 2018 ở Houston (TX) như sau: – Họp Mặt K1 2018 sẽ tổ chức vào 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin vui từ Houston TX: Họp mặt K1 2018