Daily Archives: Tháng Tư 29, 2018

Tiếp đãi người từ phương xa

Kinh goi Quy AC Khoa 1 HV/CSQG/VNCH. Luc 7:00 PM ngay 28/4/2018, mot so cac AC Khoa 1 HV/CSQG tai Nam California da tap hop tai Nha Hang Trung-Vuong de don mung Khoa 1 Nguyen-Cong-Vinh tu Seattle, Washington State co … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiếp đãi người từ phương xa

Gặp nhau tại Nam Cali

Thăm gặp các bạn  đồng môn Nam Cali, uống Cà phê sáng và được các bạn đãi Phở Pasteur https://photos.app.goo.gl/tjqcnsnCIcizLcBs1

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Gặp nhau tại Nam Cali