K1 Trần Đình Sum ghé thăm Little Saigon

(Tường trình của TK1 từ Little Saigon/Nam CA): Sáng nay (3/5/2018), bất ngờ được tin K1 Trần Đình Sum (Ông Cò Trưởng Cuộc Bà Chiểu) từ Seattle đến Little Saigon, Nam Cali. Vì bất ngờ và vì bạn ta không có nhiều thời gian lưu lại LSG nên chỉ rủ bạn đi uống cà phê ở Tip Top một lát rồi chia tay. Cùng gặp gỡ với bạn ta còn có anh Phùng Vĩnh Tước + Ng~ Hoàng Nam (K14-BTV/RD) và một người bạn của Sum.

20180503_111938_004

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.