Thư Cám Ơn của Suốt

Thư cám ơn của Nguyễn văn Suốt (Bến Tre/VN):

photo 4

Vừa qua, nhân dịp về VN thăm gia đình, K1 Bửu Hồng đã cùng bạn Trần Ngọc Bửu ở Sài Gòn đi xuống Mỏ Cày/Bến Tre thăm gặp bạn Nguyễn Văn Suốt. Nhân dịp này, các bạn đã chuyển giao số tiền của các bạn K1 ở Mỹ đóng góp tặng Suốt. Tổng cộng số tiền tặng Suốt lần này là $670 USD (trong đó có $200 của Quỹ K1 + $100 của Hội CSQG Nam CA + $50 của bạn Võ Đăng Ngọc (Nam CA); số còn lại là của các bạn K1 ở Bắc CA và các nơi khác). Bạn Suốt rất cảm kích tấm thân tình của các bạn và đã viết một lá Thư Cám Ơn nhờ bạn Bửu Hồng mang về Mỹ.

Thu Suot

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.