NCV đến Houston (TX)

Tường trình của K1 Lê Phát Minh từ Houston (TX):

Trên đường đi hành hương, giám đốc CNN Nguyễn Công Vinh đã đến Houston (TX) hôm thứ Sáu 4/5/2018. Khoá 1 Houston đã đón tiếp K1 Nguyễn Công Vinh và người bạn đồng hành Chánh Minh trong chuyến hành hương xuyên bang này tạm dừng chân tại Houston 3 ngày từ Thứ Sáu đến Chủ Nhựt. Anh em K1 Houston đã hướng dẫn hai Phật Tử thuần thành thăm viếng các cảnh chùa Việt Nam, Viên Thông Tự và chùa Quang Đức … Đồng thời hai buổi tiệc hội ngộ thết đãi bạn ta đã diễn ra tại nhà K1 Nguyễn Văn Tăng tối Thứ Sáu và nhà Lê Phát Minh tối Thứ Bảy có một số anh em khoá 1 tham dự thật là vui 🤣🤣

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.