Daily Archives: Tháng Sáu 4, 2018

PHỤ TỬ TÌNH THÂM_Thơ/Lê Phương Lan

Hình ảnh | Posted on by

Hạnh Phúc Ở Đâu?_Lê Phương Lan

Hạnh Phúc Ở Đâu? Cô hạnh phúc gớm tôi chờ cô mãi, Xây dựng cô sứt mẻ những bàn tay! Thơ Xuân Diệu           Hạnh Phúc không phải chỉ có nhà thơ Xuân Diệu mà từ bao đời nay nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ