Daily Archives: Tháng Sáu 16, 2018

CÁM ƠN SAIGON_Trương Duy Nhất Blog

CÁM ƠN SÀi GÒN * Trương Duy Nhất Cảm ơn Sài Gòn đã cho tôi làm một ngọn sóng nhỏ, hoà cùng biển sóng cuồn cuộn sục sôi ấy. Đến giờ, vẫn nguyên cảm xúc ấy. Vẫn như đang bơi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CÁM ƠN SAIGON_Trương Duy Nhất Blog